20. Не ги познавам

Не познавам истината,
но
познавам нейната златна усмивка.

Не познавам човека,
но
имам неговата папка за оплаквания.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.