24.

Погледни глупостта ни! Когато боговете се спускат от висшите небеса на тази земя, пълна със злини, те не стават жертва на презрение. Но когато ние се спуснем малко надолу, уважението, което другите имат към нас, умира незабавно.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.