Чест II — афоризми

1.

Пророкът казва на човечеството: „Събуди се!“

Човечеството незабавно отвръща на пророка: „Млъкни!“

Пророкът казва: „О, човечество, умолявам те да се събудиш за твое собствено добро“.

Човечеството отвръща: „О, пророче, умолявам те да млъкнеш за твое собствено добро. Ако млъкнеш, ще можеш да си починеш. Ако си починеш, ще имаш по-добри мисли, по-добри идеи и по-добри идеали. Така че заради теб самия, за твое собствено добро, те умолявам да млъкнеш“.

Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.