16.

Божието дете е искреността. Обреченият изход е несигурността. Искреността и неискреността винаги са на нож. Очевидно и двете са еднакво застрашителни.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.