21.

Ти не си Божий отец.

Ти си Божие безмълвие.

Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009