28.

Ти поглеждаш навътре и чувстваш, че си вечен помощник.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009