37.

Ти си светлината на Божието Слънце-Реалност.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009