48.

Ти имаш правото да поправяш постоянно света.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009