50.

Ти имаш правото да изпълниш стремящото се сърце на света.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009