52.

Ти имаш правото да енергетизираш спящото тяло на света.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009