69.

Ти изживяваш Божието Съвършенство. Бог изживява мощта на твоето участие в Неговата космична Лила.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009