71.

Ти обичаш науката, защото искаш да видиш Тялото на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009