75.

Ти и Божието Сърце сте вечно нови и млади.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009