83.

Ти нямаш заместник на земята. Неповторимо е твоето Море-Стремеж. Ти нямаш замeстник в Небесата. Неповторимо е твоето Слънце-Просветление.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Преводи на тази страница: German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ you 83
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.