83.

Ти нямаш заместник на земята. Неповторимо е твоето Море-Стремеж.

Ти нямаш замeстник в Небесата. Неповторимо е твоето Слънце-Просветление.

Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009