93.

Ти знаеш как изглежда адът, защото подозрението на света много често те изпраща в ада. Ти знаеш какво е Раят, защото какво друго е Раят, ако не собственото ти сърце?
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Преводи на тази страница: German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ you 93
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.