95.

Ти си ревящият лъв на Бог във вътрешния свят и лаещото куче на човека във външния свят.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009