12.

Утре
ще зарадвам
Бог Състраданието.
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.