29.

Днес
разкривам любовта си
към Бог.
Бог ми казва:
“Възхитително,
дете Мое.”
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.