42.

Утре
Бог или
ще докосне нозете ми,
или ще счупи главата ми,
или ще стори и двете.
Утре
Той определено
ще ме направи
съвършено
човешко същество.
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.