51.

Утре
Бог ще ме помоли
да бъда
Песента на Неговото собствено Сърце.
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.