15.

Sabar upare saman karuna
Madhur jahar sneha
Karuna jahar kalpana ajo
Karite parena keha

Твоят Живот е Нежност и Обич
към всички живи души на земята.

не ще дръзне никой да измери дълбините
на Твоето Състрадателно Сърце-Океан.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014