14.

Keu choto noi saman sabai
Jei bidhatar kache
Kato guni gyani dhani nirdhan
Jar ashraye ache

Напълно чужди са за теб
близнаците превъзходство и малоценност.

Теб избират за свое Убежище
и най-бедните, и благоденстващите.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014