40.

Jar joy ghoshe jogi muni rishi
Niyata prabhate sanjhe
Sei sumahan rahiyache ei
Pondicherir majhe

О, Господи Абсолютен,
обитаващ Пондичери,
светци, мъдреци и йоги
всяка сутрин и всяка вечер
Твоята Победа възвестяват
от всичките четири краища на света.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014