43.

Sakaler prane nara narayan
Achen niyata jani
Heri sei murati manusher prane
Kemane aghat hani

Знаейки без съмнение,
че Абсолютният Господ Всевишен
с живото Си Присъствие във всекиго е скрит,
как бихме могли да измъчваме
нечий човешки живот?

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014