44.

Je bayu bahiche moder parane
Jibani shakti haye
Se bayu bahiche sakal parane
Jeteche sakali saye

Също както Жизнената Сила
в нас е заключена,
така и във всеки друг Жизнената Сила присъства,
и приема, и понася
всяко едно човешко същество.


Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014