46.

Din upachar kono bhoy nai
Tini je moder pita
Anather nath nayaner jyoti
Tini je moder mite

Без сянка от страх
Ти поднасяме
нашите малки, бедни и нищожни дарове,
защото знаем, че Ти си
Състрадателният Господ
на безпомощния ни живот
без майка, без баща.

Ти си Зрящата Светлина
на цялата вселена.

Единственият Приятел си Ти
на нашата Вечност.


Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014