48.

Sindhu salile shishirer same
Tuchha sebar den
Sadare grahan kariye rakhiyo
Tabu je moder man

Както най-незначително служи
утринната роса на океанската шир,
и нашето служене на Теб, ние знаем,
е несъмнено също тъй
най-незначително.

И все пак Ти с любов
пламъците на нашето служене приемаш,
за да ни благословиш
с Твоята щедра Гордост.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014