5.

Tahar shakashe nai amader
Kono dukh laj khoy
Kakhano amara shudhu tare chhara
Karibona kare bhoy

Ни печал, ни плахост,
ни загуба ще ни терзаят
в благославящото, царствено Твое Присъствие.

Никому освен на Теб
не ще предадем страха си.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014