7.

Tar jaya gan ek sathe mile
Gahibo amara sabe
Tahare na pele kono labh nai
Moder thakiya bhabe

Заедно, в единното сърце,
Твоята Победа всички ние ще възвестим.

Ако не съумеем Теб да приемем и постигнем,
животът ни земен безпомощно ще разкрие
пълната си негодност и безполезност.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014