8.

Je pathe moder guru chalechen
Sei path anusari
Chalibo amara e tarun dal
Tar jaya gan kari

Пеейки Победната Песен на своя Учител,
ние, вечно разцъфващите души,
ще вървим по Пътя на Вечността,
проправен от Сияйните Нозе
на Неговата Божественост.

Шри Чинмой, 15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014