5.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден по изгрев слънце
ще се стремя
към нов хоризонт.

7 януари 2000 г.

07:59 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.