6.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Изпълнените с желания дни на моя ум
неизбежно са последвани от
изпълнените с тревоги нощи на моето сърце.

8 януари 2000 г.

08:13 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 55
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.