25.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Всеки ден моето Богоосъзнаване
любящо и всеотдайно
оре земята
на посветеността на света на моя живот.

7 февруари 2000 г.

08:43 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 74
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.