28.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Дойдох на този свят
само за да разпръсквам
Божието Съзнание-Наслада
тук, там и навсякъде.

12 февруари 2000 г.

9:09 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 77
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.