29.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
О, безличностен Боже,
Ти си Твоята собствена
Любов на Вечността.
О, личностен Боже,
Ти си Твоя собствен
Герой на Незабавността.

14 февруари 2000 г.

09:25 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 78
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.