37.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Моето сърце цъфти само там,
където моят Господ Всевишен
го посади.

6 март 2000 г.

12:10 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 86
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.