38.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Уви, моят ум се наслаждава на
микроскопичната проверка.
За моя огромна радост
моето сърце се наслаждава на
телескопичната панорама.

7 март 2000 г.

08:33 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 87
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.