Въпрос: Какво е личното Ви мнение за Исус Христос? Смятате ли, че той е постигнал нещо?

Шри Чинмой: Определено. Моето лично мнение за Исус Христос е, че той е Божи Син. Ако вие смятате, че той не е постигнал нищо, за съжаление, аз не мога да се съглася с вас. По силата на моето собствено осъзнаване аз знам, че той е истински Син на Бог и истински Спасител на света. Той бе осъзнал Бог и бе напълно просветлен. Той имаше сърце, изпълнено със състрадание, сърцето му беше поток от състрадание. Той беше, е и винаги ще бъде Спасител за човечеството.

Но ако някой каже, че той е Спасителят, единственият Спасител, и че Кришна, Буда и другите не са спасители, за съжаление няма да мога да споделя вашето мнение, защото познавам тези велики Учители толкова добре, колкото познавам Христос. Ако кажем, че Христос е единственият избран Син, то ние ограничаваме Бог. Тези други Учители наистина са съществували. Те всички са Божии избрани деца от най-високо ниво. Те са братя, а Бог, Всевишният, е техният Баща. Как са избрани тези Учители? Те са избрани, защото са жертвали своите желания: приели са само живота на стремеж – божествен стремеж и вътрешен плач.

Постижението на Исус Христос е извънредно. Никой духовно търсещ Истината не може да отрече това. Когато един искрен търсещ влезе в сферата на духовността, която е истинската реалност, той веднага вижда колко велик, колко възвишен, колко извисен, колко далеч отвъд неговото въображение е Тронът на Исус Христос. Аз споделям това по силата на собствения ми вътрешен опит и осъзнаване.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.