Въпрос: Беше ли Исус Христос Аватар?

Шри Чинмой: Аватар означава пряк представител на Бог – Бог в човешка форма. Въпрос на лична преценка е дали Христос беше аватар. Аз мога само да кажа нещо по силата на собственото ми осъзнаване, а по силата на вашето собствено осъзнаване вие може да кажете нещо друго. Според собственото ми осъзнаване бих искал да кажа, че той беше, е и винаги ще бъде Аватар. Ако другите искат да оспорят това, те са напълно свободни да го направят. Това е мое лично осъзнаване.

Аватарът е пряк представител на Най-Висшия Абсолют, който въплъщава едновременно Божието Прозрение и Реалност. Христос въплъти Прозрението и прояви Реалността едновременно. Той не само въплъти, но все още въплъщава и завинаги ще въплъщава Божието Прозрение и Реалност, заедно с Кришна, Буда, Рамакришна и други. Те всички са дошли от един корен, само че са с различни имена. В този момент може да го наричаме “Кришна”, защото ни харесва образът на Кришна. В следващия момент, може да ни хареса образът на Буда, така че ще го наречем Буда. В друг момент може да го наречем Христос. Но те са едно завинаги - Христос, Буда, Кришна, Рамакришна и другите Аватари.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.