Въпрос: Защо Христос не е дал осъзнаване на някой от учениците си?

Шри Чинмой: Ако някой от учениците му е бил готов, Христос пръв би му дал осъзнаване, защото тогава той би могъл да поеме някои от отговорностите на Христос. На физически план, когато имате нещо, вие може да не го давате на другите, защото не искате те да имат същата слава. Вие сте несигурни. Но на духовен план не е така. На духовен план, ако получа нещо, аз го давам с най-голяма готовност. Зная, че ако дам, получаващият ще може да работи за Всевишния много успешно. Само че в духовния свят не е възможно да дадеш, ако някой не е готов да приеме.

Възможно най-тежкото проклятие е да станеш Гуру. Страданието, през което един истински Гуру преминава, ставайки едно със своите ученици, е същинско мъчение. Теорията на Рамакришна е била да остане завинаги търсещ, дете. Станете ли Гуру, трябва да се научите да пиете във всеки един момент отрова и нищо друго. Разбира се, във вътрешния живот вие може да пиете нектар, но във външния живот трябва да пиете отрова. Христос пръв би дал осъзнаване на своите ученици, но кой е бил готов да го приеме? Един ученик го предал, друг се отрекъл от него, трети се усъмнил в него. Какво ли не са му причинили учениците. Някои от тях не са имали възможност, иначе и те биха сторили някои небожествени неща. Такава е съдбата на всички духовни Учители.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.