Въпрос: Бих искал да разбера разликата между Космическото съзнание и Христовото съзнание.

Шри Чинмой: Христовото съзнание и Космическото съзнание вървят заедно. Космическото съзнание е като къща. Щом е къща, се предполага, че някой трябва да живее там. Кой живее там? Христовото съзнание. Но също така, в божествената игра, играчите сменят ролите си. Христовото съзнание става залата, тъй като този, който е осъзнал Най-Висшето, става неотделима част от Най-Висшето, а Космическото съзнание става обитател на залата.

Христовото съзнание и Космическото съзнание са едно. Понякога Христос е в къщата и живее в Космическото съзнание. Друг път е вярно обратното. Христос въплъщава Космическото съзнание. Веднъж някой е къщата, а в следващия момент е жител на къщата.

По силата на най-високото си съзнание, по силата на неразделното си единство с неговия вечен Баща, Христос каза: “Аз и моят Баща сме едно.” Как би могъл да каже това? Ние винаги казваме, че Бог е нашият Баща, но за повечето от нас това е само някаква неясна идея. Ние сме чули това от родителите си или сме го прочели в книгите. Но за Христос това е реалност, жива реалност.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.