Въпрос: Какво е било преобладаващото качество на Христос?

Шри Чинмой: Шри Чинмой: Сега е невъзможно за човешко същество да изнесе всичките си божествени качества на преден план, те не му се подчиняват. Но при великите духовни Учители всички качества са налице и те могат да ги изведат на преден план във всеки един момент. Ако искат да покажат състрадание, те ще покажат състрадание. Ако искат да проявят светлина, мир и блаженство, те имат и тези качества на свое разположение.

Така че не можем да определим едно преобладаващо качество. Търсещият трябва да почувства кое качество, кой аспект го вдъхновява най-много. Ако харесва аспекта на състраданието, той ще се моли на Исус да му покаже своето Състрадание. Ако търсещият се нуждае от смирение, например, той ще се моли на Исус да му даде смирение. Но не можем да кажем, че това са неговите преобладаващи черти. Като духовен Учител Христос е въплъщавал всички божествени качества: смирение, чистота, състрадание и т.н. Но също така, по силата на единството си със своя Баща, той е въплъщавал божествената власт. Ако искат да го критикуват, хората могат да кажат, че той е бил горд. Така обикновените хора разбират неговата божествена власт. Но божествената власт на Христос не е била самовластие. Съвсем не. Неговата власт е произтичала от единството му с наистина Най-Висшето.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.