Въпрос: Какъв е смисълът на следното изречение от Библията: “Благословени са онези, които са повярвали, без да са видели” ?

Шри Чинмой: Това, което е казал Христос, е от изключителна важност. Хората, които вярват едва след като са видели с очите си, ядат плода само наполовина. Ако искаш да обследваш Истината, за да видиш дали тя има опашка или нос, ще я загубиш. Истината е въпрос на отъждествяване. Това е твърдението на Христос за вярата и съмнението. Благословени са онези, които имат вяра, без да изискват непрекъснато доказателства.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.