Шри Рамакришна и Свами Вивекананда

Въпрос: Кой е бил Рамакришна?

Шри Чинмой: Рамакришна е дете на Майка Кали, дете на Божествената Майка, която е състрадание и любов. Първо той е дошъл при Майка Кали, космическата Майка, после е станал Самата Майка.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.