Въпрос: Една освободена душа има известна светлина. И ако, за да удовлетвори Всевишния, тя влезе в света, съществува ли все още опасност от падане?

Шри Чинмой: Определено, определено.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.