Въпрос: Искате ли Вашите ученици да рискуват да имат подобно преживяване?

Шри Чинмой: Преди всичко, дали имам освободени души сред моите ученици? Бих искал учениците ми да медитират тук и после да отиват да работят по божествен начин. Стреми се и проявявай. Двете вървят заедно. Докато проявявате, вие се стремите. Проявлението само по себе си е форма на стремеж. Не може да разделяте проявлението от стремежа. Докато проявявате нещо, вие се стремите към повече знание, повече светлина, повече мъдрост.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.