Въпрос: Значи ако чувства, че иска да осъществи Всевишния, като отиде в света, като проявява, то има опасност да загуби светлината?

Шри Чинмой: Определено. Шри Рамакришна е довел друга душа, също толкова силна, колкото и душата на Вивекананда, от съвсем същото ниво, но той никога не видял този човек на земята. Такъв велик духовен Учител е довел две освободени души – Вивекананда и още една. Но другата се е загубила. Невежеството я е покрило и тя никога не е отишла при своя учител. Невежеството е обгърнало тази освободена душа до такава степен, че Рамакришна не можал да я открие.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.