Въпрос: Какви са Вашите виждания за прераждането?

Шри Чинмой: Прераждането е необходимо за обикновените човешки същества, но не и за осъзналите Бог души. Ако обаче Волята на Всевишния е да се преродя отново, то аз ще трябва да сляза долу. Иначе душа, която е осъзнала Бог, може да остане завинаги в най-висшето Блаженство. Но това също е най-висше Блаженство: да служиш на Всевишния и на човечеството. Буда не се е интересувал от такова служене. Той е съветвал своите последователи да останат в Нирвана. Вече има стотици души, които са влезли в Нирвана и никога вече няма да слязат долу. Те чувстват, че светът им е дал предостатъчно лоши преживявания. Те са повече от удовлетворени от тях и не искат да се завръщат. Така че тези, които следват строгия път на Господ Буда и постигнат Най-висшата си Цел, не са за прераждането. Те няма да се завърнат в света и няма да приемат повече страдание от него.

Буда е искал да остане завинаги в съвършено Блаженство. Той не се е занимавал с преобразяване на физическата природа. Чувствал е, че веднъж щом избягате от цикъла на човешкото страдание, трябва да останете в Блаженство. Но индуската философия казва, че трябва да работите, за да преобразите страданията на човечеството. Буда е имал сърце по-голямо от вселената. Той е плачел за края на човешкото страдание, но неговата мъдрост го е повела по друг път. Ако следвате този път, вие няма да се върнете в света, когато постигнете освобождение.

Има друга Нирвана, по-висша от Нирваната, която Буда е осъзнал. В последните си години Буда веднъж казал, че не иска да има най-висшата Нирвана, докато всички човешки същества не бъдат освободени. Но после влязъл в своята Нирвана и не се завърнал на земята.

Според великите индийски Учители, Буда е бил най-съвършеният човек, който Майката Земя е имала. Рамакришна и Вивекананда и много други са казвали, че Буда е бил най-съвършеният човек на земята.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.