Буда

Въпрос: Виждам, че носите жълто, а това по някакъв начин обозначава учението на Гаутама Буда. Той казвал, че душата се връща веднага с ново прераждане.

Шри Чинмой: Не, Гаутама Буда не се е интересувал от прераждането. Според неговата философия щом влезеш в Нирвана, цикълът на преражданията е завършил. Когато влезете в Нирвана, вие не се интересувате от прераждането. Господ Буда не е отдавал значение на преражданията. Просто е казвал, че щом влезеш в Нирвана, ролята ти е приключила. Но други духовни Учители наистина искат да слязат в света отново, за да служат на човечеството.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.