Въпрос: Бихте ли ни казали за душите на Рамануджа, Шанкара и Мадхава? Те осъзнали ли са Бог?

Шри Чинмой: Всички те са били интелектуални гиганти и в същото време са имали огромен стремеж. Някои хора смятат, че Шанкара е бил прераждане на Господ Шива. Господ Шива е велико духовно същество, той е един от боговете в нашата индуска Троица. Но що се отнася до осъзнаването, Шанкара не може да бъде поставен на едно ниво с истински духовен Учител или Йоги. Според някои духовни гиганти, той не е бил осъзнала Бог душа. А Рамануджа и Мадхава са много под него. Но всеки от тях е говорил за философията на Веданта и всъщност са основали три различни пътя. В крайна сметка, тези три пътя имат една и съща цел. Когато тръгнем по който и да е път, ние чувстваме, че в края на пътешествието те отвеждат до все същата цел.

Шанкара е живял през осми век. Днес в Индия Шанкара е смятан за светец, духовен гигант, но това не е съвсем правилно. Осъзнатите души са в различни категории. А Мадхава и Рамануджа са били далеч от осъзнаването на Бог в прекия смисъл на думата.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.